Wat is de rol van additieven in smeermiddelen?

Wat is de rol van additieven in smeermiddelen?

Een smeermiddel bestaat uit twee hoofdbestanddelen: basisolie en additieven. De laatstgenoemde vormen 10% tot 30% van de samenstelling van een smeermiddel. De additieven zijn een combinatie van verschillende chemische bestanddelen die in de basisolie worden verwerkt, om de stabiliteit te verbeteren en om specifieke prestatiekenmerken toe te voegen. Additieven bevatten verschillende elementen die de levensduur van het smeermiddel verlengen en daarmee dus ook de levensduur van de motor.

De 4 belangrijkste kenmerken van additieven

  • Wrijving verminderen

Sommige additieven bevatten wrijvingsverbeteraars om de wrijving tussen motoronderdelen zoveel mogelijk te beperken. Dit beschermt niet alleen uw motor tegen schade, maar verbetert ook de brandstofzuinigheid.

  • Viscositeit stabiliseren

Zoals wij al eerder hebben uitgelegd, bepaalt de keuze van de basisoliën de dikte of viscositeit van de olie. Deze viscositeit is echter zeer afhankelijk van de temperatuur. Aan additieven kunnen viscositeitsverbeteraars worden toegevoegd, om te voorkomen dat de olie te dun wordt bij een hoge temperatuur of te dik bij een lage temperatuur.

  • Motorslijtage voorkomen

Sommige additieven bevatten elementen ter voorkoming van motorslijtage die wordt veroorzaakt door oxidatie binnenin de motor. Deze additieven bevatten antioxidanten die de basisolie beschermen tegen oxidatie en stoffen die metalen chemisch inactief maken. Zij vormen een dun laagje op de metalen oppervlakken dat oxidatie ervan voorkomt.

  • Motor reinigen

Er zijn verschillende typen additieven die ervoor zorgen dat de motor schoon blijft en dat het filter niet verstopt raakt door afzettingen in de olie. Reinigende additieven neutraliseren zuren en dispersieadditieven lossen verontreinigingen op en reinigen de motor. Er zijn ook antischuimadditieven die het ontstaan van luchtbellen tegengaan. Deze luchtbellen kunnen een verlies van smering veroorzaken en ook corrosie.

Het is duidelijk dat additieven veel extra benodigde kenmerken aan een smeermiddel toevoegen. Om te beantwoorden aan de voortdurende ontwikkelingen in het ontwerp van motoren, heeft bijna elk smeermiddel zijn eigen specifieke additievenpakket dat geschikt is voor een specifieke toepassing.

Gebruik de gebruikersvriendelijke tool op onze website om erachter te komen welk smeermiddel perfect geschikt is voor uw voertuig: www.wolflubes.com

Next Post:
Previous Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *