Wetgevende ontwikkelingen in verband met CO2-emissies in Europa

Wetgevende ontwikkelingen in verband met CO2-emissies in Europa

De Europese Unie legt verplichte streefdoelen op om de uitstoot van nieuwe wagens te verlagen. Deze wetgeving is de hoeksteen van de strategie van de EU om auto’s die op de Europese markt worden verkocht, zuiniger te maken. De wet lijkt op die voor nieuwe bestelwagens. De nieuwe regels zijn belangrijk voor autoconstructeurs en werkplaatseigenaars.

Het fleetgemiddelde waaraan alle nieuwe wagens moeten voldoen, bedraagt 130 gram CO2 per kilometer (g/km) tegen 2015 – in fasen vanaf 2012 – en 95 g/km tegen 2021, in fasen vanaf 2020. De streefdoelen voor 2015 en 2021 vertegenwoordigen een daling van respectievelijk 18% en 40% tegenover het fleetgemiddelde van 158,7 g/km uit 2007. Wat het brandstofverbruik betreft, komt het streefdoel voor 2015 neer op ongeveer 5,6 liter benzine per 100 km (l/100 km) of 4,9 liter diesel per 100 km. Het streefdoel voor 2021 komt overeen met ongeveer 4,1 l/100 km benzine of 3,6 l/100 km diesel.

Grenswaarde

De emissielimieten zijn gebaseerd op de massa van het voertuig, volgens een grenswaardencurve. De curve is zo opgevat dat een fleetgemiddelde van 130 gram CO2 per kilometer wordt gehaald tegen 2015 en 95 gram CO2 per km tegen 2021. De grenswaardencurve betekent dat zwaardere auto’s meer mogen uitstoten dan lichtere wagens, terwijl het algemene fleetgemiddelde behouden blijft. Alleen het fleetgemiddelde wordt dus gereguleerd, zodat constructeurs nog altijd voertuigen kunnen maken met een uitstoot boven de grenswaardencurve, op voorwaarde dat ze worden gecompenseerd met voertuigen onder de curve.

Wolf heeft zich geëngageerd om oplossingen aan te reiken die de uitstoot helpen verlagen en een duurzame mobiliteit ondersteunen. Bekijk onze merkvideo op de website van Wolf.

 

 

Next Post:
Previous Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *